limit user login linux

در این مقاله روش محدود سازی ورود کاربران در لینوکس را به شما کاربران محترم پروژه سایت آموزش خواهیم داد. ممکن است شما بر روی سرور خود نام‌های کاربری زیادی داشته باشید ولی فقط چند عدد از آنها نیاز به ورود داشته باشند.

به طور مثال شما 10 یوزر در لینوکس خود دارید ولی فقط یوزرهای ali و sina می توانند از راه دور به سرور متصل شود.

برای محدود سازی یوزرهای لینوکس، فایل sshd_config را با یک ویرایشگر باز کنید.

nano /etc/ssh/sshd_config

پس از باز شدن فایل، عبارت “AllowUsers” را پیدا کرده و مطابق دستور زیر یوزرها را وارد کنید.

AllowUsers ali sina

و در نهایت سرویس SSH را مجددا راه اندازی کنید.

Service ssh restart