DNS مخفف عبارت System Name Domain می باشد و وظیفه آن در شبکه تبدیل آدرس IP به اسم و بالعکس می باشد. می توانیم از دستگاه میکروتیک به عنوان یک Client DNS استفاده نماییم.برای این کار حتما باید دستگاه میکروتیک دارای آدرس IP باشد.

 

راه اندازی Server DNS و Client DNS بر روی روتر میکروتیک

برای اینکه میکروتیک را به یک Client DNS تبدیل نماییم در محیط Winbox وارد مسیر زیر می شویم:  IP -> DNS

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک.

درقسمت Servers میتوانیم آدرس DNS سرور را وارد نماییم.همچنین می توانیم چندین سرورDNS تعریف کنیم.

اگر تیک گزینه Request Remote Allow را بزنیم میکروتیک تبدیل به یک Server DNS می شود.و باید در کارت شبکه کالینت و قسمت Server DNS کالینت های آدرس IP میکروتیک را وارد کنیم.که عمال میکروتیک ما تبدیل به یک DNS Forwarder می شوداز این پس میکروتیک ما به عنوان Server DNS به تمامی کالینت ها معرفی می گردد بدین ترتیب که هرگاه یکی از کاربران درخواست یک وب سایت را بکند میکروتیک در ابتدا خود سوال را از یک Server DNS جهانی می پرسد و سپس این درخواست را Cache می کند و از این پس هرگاه سایرکاربران درخواستی داشته باشند میکروتیک ابتدا داخل Cache خود را نگاه می کند و در صورت موجود بودن پاسخ جواب را به کالینتها اعالم می کند که این امر به شدت موجب افزایش سرعت و کاهش پهنای باند مصرفی می گردد.

Cache : دراین قسمت می توانیم Cacheهای DNS را ببینیم.

Cache Flush : کل Cache را پاک می کند.

Static : می توانیم یک رکورد به صورت دستی وارد نماییم.

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

در قسمت Size Cache حداکثر سایزی را کهCache می کند را مشخص می کنیم.

قسمت TTL Max Cache مربوط به حداکثر عمر یک Cache می باشد.و در قسمت Used Cache تعداد Cache های موجود را نمایش می دهد.

آشنایی با پروتکل DHCP

DHCP مخفف Protocol Configuration Host Dynamic می باشد و وظیفه آن تخصیصاتوماتیک تنظیمات شبکه مانند Address IP , Server DNS , Gateway Default و Server NTP و ... به کالینت های شبکه می باشد. از میکروتیک می توانیم به عنوان Client DHCP و هم Server DHCP استفاده نماییم.

راه اندازی Client DHCP برروی روترمیکروتیک

ممکن است اینترفیس میکروتیک به یک Server DHCP وصل باشد و بخواهد از آن تنظیمات شبکه را دریافت نماید. ابتدا وارد مسیر زیر می شویم : IP -> DHCP Client

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

در قسمت Interface اینترفیسی که به یک Server DHCP متصل است و می خواهد از آن تنظیمات شبکه را دریافت نماید را انتخاب می کنیم.

DNS Peer Use : تنظیمات DNS را از Server DHCP دریافت می کند.

NTP Peer Use : تنظیمات مربوط به زمان و تاریخ را از Server DHCP دریافت می نماید.

Route Default Add : اضافه کردن یک روت یه میکروتیک.

 

برای راه اندازی Server DHCP برروی اینترفیس میکروتیک باید IP ست شده باشد.

توجه داشته باشید اینترفیس مورد نظر نباید عضو Bridge باشد. برای راه اندازی Server DHCP ابتدا وارد مسیر زیر می شویم: IP -> DHCP Server

برروی Setup DHCP کلیک می کنیم.

Interface Server DHCP :اینترفیسی که می خواهیم برروی آن DHCP فعال شود.

 

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

Space Address DHCP :مشخص کردن رنج شبکه.

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

Default Gateway کردن وارد: Gateway For DHCP Network

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

IP تخصیص برای Pool یک معرفی: Address to Give Out

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

DNS Server کردن مشخص: DNS Server

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

Time Lease :مقطع زمانی که DHCP به کالینت ها IP را اجاره می دهد و Next می کنیم.

آموزش راه اندازی DNS و DHCP در میکروتیک

و در آخر DHCP فعال و آماده ارایه سرویس به کلاینت ها می باشد.

برچسب : DNS DHCP